УГОДА КОРИСТУВАЧА

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОКУПЦЯ НА УКЛАДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА/АБО ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (Далі – Договір)

 

Продавець: ТОВ «СВП ПЛЮС», 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 18, код ЕГРПУО – 37244754, e-mail: eshop@ttt.ua

Клієнт (Покупець) - особа, яка бажає придбати у Продавця товар або послугу шляхом здійснення електронної угоди через Інтернет-магазин. Клієнт зобов'язаний надати Продавцю інформацію про себе, необхідну для здійснення електронних угод, шляхом створення електронних підписів, або іншим способом ідентифікувати себе в інформаційній системі, як суб'єкт електронної комерції, шляхом введення (створення) спеціального набору електронних даних, а також вчинення інших дій у такій системі. Ідентифікація може відбуватися шляхом зазначення свого e-mail адреси, вказівки контактним номером телефону, шляхом реєстрації Клієнта на сайті www.ttt.ua .

Інтернет-магазин - засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги Продавцем шляхом здійснення електронної угоди;

Електронний договір - угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків і оформлена в електронній формі;

Акцепт - вчинення Клієнтом дій, що свідчать про прийняття Клієнтом Публічного пропозиції Продавця (Оферти) на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у продавця, інформація про яких зазначена на сайті www.ttt.ua.

Оферта - пропозиція Продавця Клієнтові укласти електронної договору купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких зазначена на сайті www.ttt.ua з урахуванням викладених в угоді умов. Оферта вважається прийнятою після її Акцепту.

Комерційне електронне повідомлення - повідомлення в будь-якій формі, метою якого є прямий або опосередкований просування товарів, робіт чи послуг або ділової репутації особи, що провадить господарську або незалежну професійну діяльність.

Порядок укладення електронного договору купівлі-продажу товарів та/або послуг через Інтернет-магазин:

Продавець, шляхом розміщення інформації в Інтернет-магазині пропонує Клієнтові укласти електронний договір купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у Продавця, інформація про яких зазначена на сайті www.ttt.ua (Оферта). Клієнт (Покупець) вибравши зацікавив товар і/або послугу, шляхом ідентифікації себе в інформаційній системі, робить дію, що свідчить про прийняття Оферти Продавця на укладення електронного договору купівлі-продажу товарів та/або послуг, що є в наявності у продавця, інформація про яких зазначена на сайті www.ttt.ua і дає відповідне підтвердження шляхом заповнення всіх граф (формулярів), необхідних для оформлення замовлення та подальшого укладення електронного Договору (Акцепт).

Продавець, після отримання від Клієнта Акцепту, відправляє на зазначений клієнтом e-mail адресу, на підтвердження виконання умов Оферти, і вказує посилання на електронний договір, в якому зазначено всі істотні умови, а також можливість внесення змін у Договір.

Продавець, уклавши з клієнтом електронний Договір, бере на себе зобов'язання поставити Клієнту товар і/або послугу в кількості, якості, в строк, вказаний в Договорі, а також вказане місце в Договорі.

При передачі товару та/або послуги Продавець зобов'язаний забезпечити Покупцеві можливість перевірити товар, а Покупець зобов'язується перевірити відповідність товару - товару зазначеному умовам Договору за кількістю, якістю та технічними характеристиками.

Покупець зобов'язується перевірити комплектацію, зовнішній вигляд і належну роботу товару під час його отримання.

Право власності і ризик випадкової загибелі або пошкодження товару переходить до Покупця в момент передачі йому товару. Покупець самостійно несе відповідальність за зовнішній вигляд і комплектацію товару після його отримання від продавця.

Покупець зобов'язується ознайомитися із супровідною документацією на товар до моменту його використання за призначенням.

Гарантійний строк (строк, протягом якого Виробник або Продавець гарантує якість товару, при умові дотримання Покупцем правил користування зазначених у супровідній документації на товар) і умови виконання Сторонами гарантійних зобов'язань на замовлений товар вказується в гарантійному талоні, який додається до кожної одиниці товару.

Покупець має право протягом 14 днів з моменту передання йому товару, обміняти товар належної якості на аналогічний у продавця, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Клієнт має право відмовитися від електронного Договору і достроково розірвати електронний Договір, а також вимагати повернення грошових коштів за придбаний Клієнтом товар, протягом 14 днів з моменту укладення даного Договору, при дотриманні умов пункту зазначеного вище. Також клієнт має право розірвати даний електронний Договір на умовах визначених Законом України «Про захист прав споживачів» та іншим чинним Законодавством України.

Претензії щодо якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну переданих товарів задовольняються Виробником товару чи Продавцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Продавець повинен передати підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа в момент вчинення правочину або в момент виконання Продавцем обов'язку передати товар Покупцю.

Даними, Покупець надає свою згоду на отримання від Продавця комерційних електронних повідомлень.

Даним Покупець підтверджує, що дає своє добровільне згоду на обробку особистих персональних даних (включаючи їх збір, обробку, зберігання і використання), а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти. Мета використання персональних даних - проведення маркетингових досліджень, повідомлення про новини та акції компанії ТОВ «СВП Плюс».

Даним Покупець підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних, про цілі обробку персональних даних, про осіб, яким передаються його персональні дані, а також, що йому відомі його права в сфері захисту персональних даних.

Huawei